Deratizace
Povinností každé firmy je zajišťovat pravidelnou ochranou deratizaci dle zákona 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví. Zajištujeme servis pro: výrobní provozy, sklady, kanceláře, hotely, školy
Zajištujeme kompletní servis:
Vypracování individuálního plánu preventivní ochrany proti škůdcům Vedení zákonné dokumentace o prováděné deratizaci a dezinsekci Pravidelný monitoring výskytu škůdců Celoroční servis instalovaného zařízení, doplnění nástrah
Po   prohlídce   vypracujeme   návrh   plánu   preventivní   ochrany   proti   vnikání   škůdců   do   objektu.   A   upozorníme   na   případné nedostatky a navrhneme optimální řešení.
Vypracování plánu preventivní ochrany proti škůdcům
Domácnosti
Nezávazná prohlídka ZDARMA Rychlý zásah do 24h. Odborné poradenství Přijatelné ceny Po dohodě provádíme zásah i ve večerních hodinách Diskrétnost – jezdíme neoznačenými vozidly Nezávadnost přípravků pro lidi a domácí zvířata
Zjištění daného škůdce na základně monitoringu Navržení efektivní likvidace zjištěného škůdce Návrh preventivních opatření k zamezení opakovaného výskytu
Monitoring – vyhubení – prevence
Firemní zákazníci
Nezávazná prohlídka ZDARMA Rychlý zásah do 24h. Odborné poradenství Po dohodě provádíme zásah i ve večerních hodinách Nezávadnost přípravků pro lidi a domácí zvířata
Vypracujeme   zákonnou   dokumentaci   o   provedeném   deratizačním,   dezinsekčním   a   dezinfekčním   servisu,   dle   zákona   258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví. Pro případné potřeby kontrolních orgánů a evidenci o použitých přípravcích.
Vedení zákonné dokumentace o prováděné deratizaci
Na   základě   vypracovaného   plánu   preventivní   ochrany   a   Vašich   požadavků,   naplánujeme   pravidelné   kontroly.   A   dle   výskytu škůdců se následně upraví počet kontrol s doplněním nástrah.
Pravidelný monitoring výskytu škůdců
Tel.: 774 685 987   e-mail: info@deratizace-varnsdorf.cz  IČO: 05953332  Karolíny Světlé 3015, Varnsdorf 407 47  Můžete nás kontaktovat i prostřednictvím SMS. V případě že Vám nemůžeme telefon zvednout, zavoláme Vám zpět hned, jak to bude možné
Deratizace
Povinností       každé       firmy       je       zajišťovat pravidelnou   ochranou   deratizaci   dle   zákona 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví. Zajištujeme     servis     pro:     výrobní     provozy, sklady, kanceláře, hotely, školy
Zajištujeme kompletní servis:
Vypracování          individuálního          plánu preventivní ochrany proti škůdcům Vedení        zákonné        dokumentace        o prováděné deratizaci a dezinsekci Pravidelný monitoring výskytu škůdců Celoroční    servis    instalovaného    zařízení, doplnění nástrah
Po      prohlídce      vypracujeme      návrh      plánu preventivní    ochrany    proti    vnikání    škůdců    do objektu.   A   upozorníme   na   případné   nedostatky a navrhneme optimální řešení.
Vypracování plánu preventivní ochrany proti škůdcům
Domácnosti
Nezávazná prohlídka ZDARMA Rychlý zásah do 24h. Odborné poradenství Přijatelné ceny Po   dohodě   provádíme   zásah   i   ve   večerních hodinách Diskrétnost       –       jezdíme       neoznačenými vozidly Nezávadnost    přípravků    pro    lidi    a    domácí zvířata
Zjištění     daného     škůdce     na     základně monitoringu Navržení     efektivní     likvidace     zjištěného škůdce Návrh   preventivních   opatření   k   zamezení opakovaného výskytu
Monitoring – vyhubení – prevence
Firemní zákazníci
Nezávazná prohlídka ZDARMA Rychlý zásah do 24h. Odborné poradenství Po   dohodě   provádíme   zásah   i   ve   večerních hodinách Nezávadnost    přípravků    pro    lidi    a    domácí zvířata
Vypracujeme       zákonnou       dokumentaci       o provedeném     deratizačním,     dezinsekčním     a dezinfekčním   servisu,   dle   zákona   258/2000   Sb. o     ochraně     veřejného     zdraví.     Pro     případné potřeby     kontrolních     orgánů     a     evidenci     o použitých přípravcích.
Vedení zákonné dokumentace o prováděné deratizaci
Na    základě    vypracovaného    plánu    preventivní ochrany     a     Vašich     požadavků,     naplánujeme pravidelné   kontroly.   A   dle   výskytu   škůdců   se následně    upraví    počet    kontrol    s    doplněním nástrah.
Pravidelný monitoring výskytu škůdců
Tel.: 774 685 987   email: info@deratizace-varnsdorf.cz  IČO: 05953332  Karolíny Světlé 3015, Varnsdorf 407 47  Můžete nás kontaktovat i prostřednictvím SMS. V případě že Vám nemůžeme telefon zvednout, zavoláme Vám zpět hned, jak to bude možné.