Firemní zákazníci

Povinností každé firmy je zajišťovat pravidelnou ochranou deratizaci dle zákona 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví.

Zajištujeme servis pro: výrobní provozy, sklady, kanceláře, hotely, školy

  • Nezávazná prohlídka ZDARMA
  • Rychlý zásah do 24h.
  • Odborné poradenství
  • Po dohodě provádíme zásah i ve večerních hodinách
  • Nezávadnost přípravků pro lidi a domácí zvířata

Zajištujeme kompletní servis:

  • Vypracování individuálního plánu preventivní ochrany proti škůdcům
  • Vedení zákonné dokumentace o prováděné deratizaci a dezinsekci
  • Pravidelný monitoring výskytu škůdců
  • Celoroční servis instalovaného zařízení, doplnění nástrah

Vypracování plánu preventivní ochrany proti škůdcům

Po prohlídce vypracujeme návrh plánu preventivní ochrany proti vnikání škůdců do objektu. A upozorníme na případné nedostatky a navrhneme optimální řešení.

Vedení zákonné dokumentace o prováděné deratizaci

Vypracujeme zákonnou dokumentaci o provedeném deratizačním, dezinsekčním a dezinfekčním servisu, dle zákona 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví. Pro případné potřeby kontrolních orgánů a evidenci o použitých přípravcích.

Pravidelný monitoring výskytu škůdců

Na základě vypracovaného plánu preventivní ochrany a Vašich požadavků, naplánujeme pravidelné kontroly. A dle výskytu škůdců se následně upraví počet kontrol s doplněním nástrah.