Rus domácí
Velký   10   –   15mm,   samci   jsou   štíhlejší   než   samice.   Světle   hnědý   až   narezlý   brouk   s   dlouhými   tykadly.   Na   rozdíl   od   švába dokáže lézt i po skleněném hladkém povrchu.
Výskyt:
Jedná   se   o   nočního   živočicha,   který   se   přes   den   skrývá   ve   škvírách   a   úkrytech,   pod   lednicemi,   kuchyňskými   linkami   v koupelnách,   bytových   jádrech,   okolí   akvárií   nebo   ve   výrobních   provozech   jako   jsou   pekárny,   kuchyně   apod.   Vyhledává zejména   teplá   a   vlhká   místa.   Za   tmy   vylézá   a   hledá   potravu   jako   jsou   odpadky,   drobky   na   kuchyňských   linkách,   mastnota okolo   sporáku   apod.   Jedná   se   o   všežravce,   který   nepohrdne   ani   papírem,   kůží   apod.   Vydrží   hladovět   až   6   týdnů.   Ideální teplota je 25 – 33 C.
Znečištuje   místa   výskytu   svým   trusem,   znehodnocuje   potraviny,   přenáší   patogenní   zárodky,   přenos   12   parazitických   červů, plísní, bakterií, tyfus, hepatitida, úplavice , salmonela. Produkují nepříjemný zápach z dorzálních žláz.
Škody a rizika: :
Rozmnožují   se   během   celého   roku,   samice   nosí   u   zadečku   vaječnou   schránku   tzv.   ootéku   ve   které   se   ukrývá   cca   30   vajíček. Vaječné   pouzdro   je   samicí   odloženo   těsně   před   tím,   než   dojde   k   líhnutí   nymf.   Inkubační   doba   je   2   –   6   týdnů.   Stádium   nymfy trvá   cca   40   dní.   Samice   vytváří   za   život   až   7   ooték,   díky   tomu   jsou   schopni   poměrně   rychle   zamořit   celý   dům.   Nymfa   je   velká 2   –   10   mm   bez   tykadel,   tmavě   hnědé   barvy,   neokřídlená.   Vývoj   brouka   od   vajíčka   po   dospělce   při   teplotě   25C   trvá   cca   2 měsíce, pokud je chladněji, tak až půl roku.
Rozmnožování:
Biologie:
Aktivním pohybem po okolí (za vteřinu uběhne až 30 cm) Přenosem v zavazadlech nebo transportu potravin
Šíření:
Požerovou   nástrahou   (gelem,   nebo   požerovou   nástrahou   v   postřiku)   Tento   gel   je   speciálně   vyvinutý   pro   hubení   švábovitého hmyzu.   Zejména   funguje   i   druhotný   efekt,   tak   že   rus   požere   i   jedince,   kteří   jsou   již   uhynulí   po   požrání   gelu   a   tak   se   druhotně kontaminují   a   též   uhynou.   Po   6   –   8   týdnech   je   potřeba   zásah   opakovat   a   to   zejména   z   důvodu   dolíhnutí   vajíček   s   uvolněných vaječných   pouzder   i   již   uhynulých   samic.   Dalším   způsobem   likvidace   bývá   klasický   postřik   insekticidem,   který   nebývá   vždy 100%   účinný.   Lze   také   použít   lepové   pasti   s   atraktantem   a   lepové   monitorovací   pásky   pro   zjištění   přesného   msta   výskytu hmyzu.
Hubení a likvidace:
Tel.: 774 685 987   e-mail: info@deratizace-varnsdorf.cz  IČO: 05953332  Karolíny Světlé 3015, Varnsdorf 407 47  Můžete nás kontaktovat i prostřednictvím SMS. V případě že Vám nemůžeme telefon zvednout, zavoláme Vám zpět hned, jak to bude možné
Rus domácí
Velký   10   –   15mm,   samci   jsou   štíhlejší   než samice.    Světle    hnědý    až    narezlý    brouk    s dlouhými   tykadly.   Na   rozdíl   od   švába   dokáže lézt i po skleněném hladkém povrchu.
Výskyt:
Jedná   se   o   nočního   živočicha,   který   se   přes den    skrývá    ve    škvírách    a    úkrytech,    pod lednicemi,         kuchyňskými         linkami         v koupelnách,   bytových   jádrech,   okolí   akvárií nebo     ve     výrobních     provozech     jako     jsou pekárny,   kuchyně   apod.   Vyhledává   zejména teplá   a   vlhká   místa.   Za   tmy   vylézá   a   hledá potravu     jako     jsou     odpadky,     drobky     na kuchyňských       linkách,       mastnota       okolo sporáku   apod.   Jedná   se   o   všežravce,   který nepohrdne    ani    papírem,    kůží    apod.    Vydrží hladovět   až   6   týdnů.   Ideální   teplota   je   25   –   33 C.
Znečištuje     místa     výskytu     svým     trusem, znehodnocuje    potraviny,    přenáší    patogenní zárodky,     přenos     12     parazitických     červů, plísní,   bakterií,   tyfus,   hepatitida,   úplavice   , salmonela.    Produkují    nepříjemný    zápach    z dorzálních žláz.
Škody a rizika: :
Rozmnožují   se   během   celého   roku,   samice nosí     u     zadečku     vaječnou     schránku     tzv. ootéku   ve   které   se   ukrývá   cca   30   vajíček. Vaječné   pouzdro   je   samicí   odloženo   těsně před   tím,   než   dojde   k   líhnutí   nymf.   Inkubační doba   je   2   –   6   týdnů.   Stádium   nymfy   trvá   cca 40   dní.   Samice   vytváří   za   život   až   7   ooték, díky    tomu    jsou    schopni    poměrně    rychle zamořit   celý   dům.   Nymfa   je   velká   2   –   10   mm bez        tykadel,        tmavě        hnědé        barvy, neokřídlená.    Vývoj    brouka    od    vajíčka    po dospělce   při   teplotě   25C   trvá   cca   2   měsíce, pokud je chladněji, tak až půl roku.
Rozmnožování:
Biologie:
Aktivním     pohybem     po     okolí     (za     vteřinu uběhne až 30 cm) Přenosem    v    zavazadlech    nebo    transportu potravin
Šíření:
Požerovou        nástrahou        (gelem,        nebo požerovou   nástrahou   v   postřiku)   Tento   gel   je speciálně    vyvinutý    pro    hubení    švábovitého hmyzu.    Zejména    funguje    i    druhotný    efekt, tak    že    rus    požere    i    jedince,    kteří    jsou    již uhynulí   po   požrání   gelu   a   tak   se   druhotně kontaminují   a   též   uhynou.   Po   6   –   8   týdnech   je potřeba    zásah    opakovat    a    to    zejména    z důvodu     dolíhnutí     vajíček     s     uvolněných vaječných    pouzder    i    již    uhynulých    samic. Dalším    způsobem    likvidace    bývá    klasický postřik     insekticidem,     který     nebývá     vždy 100%   účinný.   Lze   také   použít   lepové   pasti   s atraktantem    a    lepové    monitorovací    pásky pro zjištění přesného msta výskytu hmyzu.
Hubení a likvidace:
Tel.: 774 685 987   email: info@deratizace-varnsdorf.cz  IČO: 05953332  Karolíny Světlé 3015, Varnsdorf 407 47  Můžete nás kontaktovat i prostřednictvím SMS. V případě že Vám nemůžeme telefon zvednout, zavoláme Vám zpět hned, jak to bude možné.