Úklidová činost
Provádíme   komplexní   úklidový   servis   společných   prostor   bytových   domů,   který   zahrnuje   zametání   a   vytření   podlah   a   schodů, mytí   oken   a   vstupních   dveří,   tepování   vstupní   rohožky,   kompletní   čištění   výtahu   včetně   leštění   zrcadla,   utření   prachu   na parapetech   i   zábradlí   a   další   běžné   úklidové   práce.   Součástí   našich   služeb   jsou   také   specifické   práce   v   podobě   zalévání květin či drobných zahradnických prací okolo bytového domu.
Pravidelná i jednorázová úklidová služba
Úklid    bytových    domů    realizujeme    v    pravidelných    i    jednorázových    intervalech.    Zároveň    provádíme    také    generální    úklid společných   prostor   po   malování   a   rekonstrukcích.   Při   úklidu   používáme   výhradně   kvalitní   čisticí   prostředky   a   pracujeme   s nejvyšší   pečlivostí.   Naši   pracovníci   jsou   profesionálové,   kteří   podstupují   pravidelné   školení   bezpečnosti   práce   a   odborného použití jednotlivých přípravků. Výsledky naší práce jsou opravdu vidět.
zametání a vytírání podlah mytí oken a vstupních dveří čištění výtahu utírání prachu zalévání květin
Provádíme:
U    úklidu    bytových    domů    jsou    úklidové    prostředky    již    obsaženy    v    ceně    služby    úklidu.    Ceny    pravidelných    úklidů    jsou předmětem dohody na základě počtu nasmlouvaných hodin měsíčně a druhu poskytovaných služeb.
Cenová nabídka
Tel.: 774 685 987   e-mail: info@deratizace-varnsdorf.cz  IČO: 05953332  Karolíny Světlé 3015, Varnsdorf 407 47  Můžete nás kontaktovat i prostřednictvím SMS. V případě že Vám nemůžeme telefon zvednout, zavoláme Vám zpět hned, jak to bude možné
Úklidová činost
Provádíme       komplexní       úklidový       servis společných    prostor    bytových    domů,    který zahrnuje   zametání   a   vytření   podlah   a   schodů, mytí   oken   a   vstupních   dveří,   tepování   vstupní rohožky,    kompletní    čištění    výtahu    včetně leštění   zrcadla,   utření   prachu   na   parapetech i    zábradlí    a    další    běžné    úklidové    práce. Součástí   našich   služeb   jsou   také   specifické práce   v   podobě   zalévání   květin   či   drobných zahradnických prací okolo bytového domu.
Pravidelná i jednorázová úklidová služba
Úklid       bytových       domů       realizujeme       v pravidelných     i     jednorázových     intervalech. Zároveň     provádíme     také     generální     úklid společných       prostor       po       malování       a rekonstrukcích.       Při       úklidu       používáme výhradně      kvalitní      čisticí      prostředky      a pracujeme      s      nejvyšší      pečlivostí.      Naši pracovníci        jsou        profesionálové,        kteří podstupují    pravidelné    školení    bezpečnosti práce     a     odborného     použití     jednotlivých přípravků.   Výsledky   naší   práce   jsou   opravdu vidět.
zametání a vytírání podlah mytí oken a vstupních dveří čištění výtahu utírání prachu zalévání květin
Provádíme:
U     úklidu     bytových     domů     jsou     úklidové prostředky   již   obsaženy   v   ceně   služby   úklidu. Ceny    pravidelných    úklidů    jsou    předmětem dohody    na    základě    počtu    nasmlouvaných hodin     měsíčně     a     druhu     poskytovaných služeb.
Cenová nabídka
Tel.: 774 685 987   email: info@deratizace-varnsdorf.cz  IČO: 05953332  Karolíny Světlé 3015, Varnsdorf 407 47  Můžete nás kontaktovat i prostřednictvím SMS. V případě že Vám nemůžeme telefon zvednout, zavoláme Vám zpět hned, jak to bude možné.