Vosy – Sršni – Divoké včely

Hubení vos, sršňí a divokých včel

Likvidujeme profesionálně a bezpečně:

Vosí a sršní hnízda na střechách, půdách, v podhledech a zahradách.
Používáme nejmodernější techniku a dostaneme se i a hůře přístupná místa. Příprava před zásahem není nutná.

Zásah:

Používáme buď insekticidní postřik prášek nebo dým.
Je vhodné zásah provádět ráno nebo na večer, kdy hmyz není tolik aktivní.
Zásah provedeme, rychle, účinně a bezpečně pro obyvatele domu.
Tento hmyz se nevyplácí hubit svépomocí, protože hnízda na konci sezony často obsahují až 5000 jedinců a zásah může být velice nebezpečný.